Yenilenebilir Enerji Lisansları

Diğer tüm enerji piyasalarında olduğu gibi, yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu için gerekli lisanslar EPDK tarafından verilmektedir. Üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiye öncelikle, üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri edinebilmesi ve üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde edebilmesi için EPDK tarafından belirli süreli önlisans verilir. Dolayısıyla yenilenebilir enerji piyasasına girmek isteyen yatırımcıların ilk olarak EPDK’dan bir önlisans alması gerekmektedir. Önlisanslar genelde 36 ay için verilmektedir ve bu süreç sonunda yatırımcının mevzuatta belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve santral inşaatına başlamaya hazır olması gerekmektedir.

Arazinin Önemi

Yenilebilir enerji piyasasındaki yeni yatırımlar bakımından belki de en önemli hususlardan biri, santralin kurulacağı alan ve arazinin doğru seçilmesidir. Arazinin niteliği burada kritik öneme sahiptir, zira Türkiye’de araziler, faklı kamu kuruluşları ve mevzuatlar tarafından koruma arazisi veya maden arazisi olarak belirlenmiş olabilir. Kapsamlı bir araştırma yapmadan böyle bir arazi seçerek EPDK’ya lisans başvurusu yapılması halinde, önlisans ve lisanslama sürecidne telafisi güç sorun ve engellerle karşılaşılabilecktir. Dolayısıyla, araziye karar verilmeden önce mutalak kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir.