Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Şirketler hukuku bazlı danışmanlık, ASY LEGAL’in en önde gelen danışmanlık alanlarından biridir. Kurumsal müvekillerimize ihtiyaçları doğrultusunda üst düzey hizmet veren tecrübeli ekibimiz sayesinde, müvekkillerimize şirket kuruluşları, birleşme / devralmalar, hisse devirleri, lisanslama ve sertifika başvuruları ve yıllık şirket yönetiminin gerektirdiği genel kurul, yönetim kurulu veya sermaye arttırma / azaltma işleleri de dahil olmak üzere, tüm alanlarda hizmet vermekteyiz.

Yatırımcıların ve girişimcilerin, iş modelini dizayn ederken vermes gereken en önemli kararlardan biri, kurulacak veya devralanıcak olan şirket türü ve niteliğidir. Bu noktada yeni kuruluşlar bakımından farklı şirket türlerinin iyi analiz edilmesi ve yapılacak olan girişime uygun olan şirket türünün seçilmesi oldukça önemlidir. Birden fazla kişinin birlikte yapacakları girişimlerde, şirket hissedarlık yapısının da dikkatle dizayn edilmesi ve hisse devirlerine ilişkin sınırlamaların ana sözleşme ile hissedarlar sözleşmesine dahil edilmesi gerekecektir.

Hali hazırda kurulu bir şirketi devralmayı planlayan yatırımcılar bakımından ise, devralınması planan şirketin kapsamlı şekilde incelenmesi ve bir hukuki ve mali değerlendirme yapılması (due dilligence) gerekmektedir. Bu değerlendirmeler neticesinde yapılacak olan yatırım sonucundaki riskler belirlenerek, daha sağlıklı bir karar verilmesi mümkün olacaktır. Devir işlemi sırasında ise, hisse ve hedef şirket varlıklarının sorunsuz ve usulüne uygun şekilde devredilmesi için tüm usul kurallarına uyulması ve ilgili sözleşmelerin buna göre hazırlanması oldukça önemlidir.

Şirketler Hukuku Kapsamındaki Hizmetlerimiz

Müvekkillerimizin şirket kuruluşu ve kuruluş sonrası şirket idaresinde ihtiyaç duydukları her türlü hukuki hizmet, ASY LEGAL’in tecrübeli ekibe ile hızlı bir şekilde sunulmaktadır. Bu kapsamda ilk kuruluş veya yatırım aşamasında farklı tür ve şirketlerin avantaj ve dezavantajları incelenerek doğru şirketin seçilmesi, kuruluşu takip eden dönem de ise, sözleşme altyapısı kurulması da dahil şirketin yıllık idaresi için gerekli olabilecek her türlü hukuki destek tarafımızca sağlanabilmekteidr. Sözleşme altyapısı hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için Sözleşmeler Hukuku bölümünü, şirket idaresine ilişkin hizmetlerimiz için ise Şirketlere İlişkin Hizmetlerimiz bölümünü ziyaret edebilirsiniz.