Türkiye’deki Enerji Piyasaları

Türkiye özellikle 1990’lar ve sonrasında enerji piyasalarını güçlendirmek ve moderleştirmek amacıyla yenilik ve değişiklikler yapmaya başladı. Ne yazık ki bu değişiklik ve reformlar, elektrik piyasaları hariç diğer piyasalara yeteri kadar etki edemedi ve bu piyasalar istenen seviyelere ve serbestliğe ulaşamadı. Bunda en büyük etkenlerden biri Türkiye’nin özellikle petrol ve doğal gaz bakımından, rezerv sıkıntısı sebebiyle üretici ve ihracatçı pozisyonuna gelememesi ve ithalatın bütük çoğunluğunun da devlet tekelindeki şirketler tarafından gerçekleştirilmesiydi.

Ancak son dönemde, özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de yapılan sondaj çalışmaları ile bağlantılı olarak, diğer enerji piyasalarını da serbestleştirmek ve modernize etmek için reformalar yapılmaya başlandı.

Enerji Mevzuatı ve Lisanslama  

Enerji piyasalarının tamamı, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından regüle edilmektedir. EPDK, piyasada rol almak isteyen tüm aktörleri inceleyen, lisans başvurularını alıp onaylayan veya reddeden ve bunları denetleyen kurumdur. Enerji mevzuatının karmaşık yapısı ve EPDK’nın katı denetleme mekanizmaları, piyasaya yeni girmek isteyen aktörler bakımından oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Zira yapılacak en ufak bir hatada dahi çok yüksek meblağlarda idari para cezaları ile karşılaşılabilecektir. Bu sebeple yeni yatırımcıların piyasaya giriş esnasında ve devamında oldukça dikkatli olmaları ve mevzuata tam uyum halinde çalışmaları oldukça önemlidir.