Av. Ali Yurtsever Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte, veri sorumluları ve veri işleyenlerin uyması gereken yeni kural ve yükümlülükler ortaya çıkmıştır. KVKK kapsamında yükümlülüklere uymayan kişi ve kurumlara ise çok ciddi para cezaları ve hapis cezaları öngörülmüştür. Ne yazık ki, Türkiye’deki birçok şahıs ve…

Av. Ali Yurtsever  I. Distribütörlük Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Türk hukukunda distribütörlük sözleşmesi (bayilik sözleşmesi olarak da anılmaktadır) kavramı net bir tanımı haiz olmayıp, karmaşık bir yapıya sahiptir. Genel olarak, üretilen malların ve hizmetlerin ilgili tüketicilere ulaştırılmasına hizmet eden sözleşmeler dağıtım sözleşmeleri olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bu tip sözleşmeler, satıcının, yalnızca üreticinin mallarını alıp satmaktan çok sağlayıcının…

Ali Yurtsever 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) yürürlüğe girmesi ile birlikte, Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin takibini yapmakla yetkilendirilmiş olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), yükümlülüklerini ihlal eden kişi ve kurumlara idari para cezaları vermeye başlamıştır. Söz konusu yaptırımlar KVKK madde 18’de belirlenmiştir. Ancak, ilgili maddede idari para cezaları için belirlenen alt ve üst sınırlar…

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kısa bir süre önce yeni bir karar açıklayarak başta yurtdışındaki iştiraklerine kişisel veri aktarımı sebebiyle olmak üzere kişisel verilerin korunması ve e-ticaret mevzuatı ihlalleri ve yurtdışına yasadışı kişisel veri aktarımı nedeniyle Amazon Türkiye’ye 1.100.000 TL ceza verdi. Bu kararla, bundan böyle Türkiye’de veri aktarımının ciddi sonuçlar doğurabileceği anlaşılmaktadır ve bu sonuçları…

Ali Yurtsever 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) yürürlüğe girmesiyle birlikte, günümüzde pek çok şirketin kullanmakta olduğu promosyon, tanıtım ve reklam amaçlı ticari elektronik iletilerin kullanıcı ve müşterilere iletilmesi, belirli şart ve koşullara bağlanmıştır. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) yapılan son değişiklikleri takiben ise, kullanıcı ve müşterilerine ticari elektronik…

LEGAL EFFECTS OF COVID-19 ON RENT PAYMENTS AND EMPLOYMENT Ali Yurtsever I. OVERVIEW The novel coronavirus (SARS-CoV-2) and the Covid-19 disease it is causing are having an unprecedented impact on business and commercial activities all around the world. The pandemic has also reached Turkey and effectively paralyzed the industry and nearly all commercial activities, except…

This infographic provides a visual summary of acquisition of Turkish citizenship by investment procedures and the contents are examined in detail in our relevant articles and aims to help our clients better understand the complexities of the procedures involved. Please click here to view the infographic.

A new decision from the Immigration Authority regarding touristic residence permit extensions was published on December 2, 2019 at the Immigration Authority’s website. According to this decision and the subsequent announcement, the Authority is changing its review process for applications of touristic residence permit extensions, starting January 1, 2020. With the new review process, the…

Law No: 7194(the Law) on Digital Services Tax and amendment of some laws and amendment of the Decree No: 375 has been published at the Turkish Official Gazette on 07.12.2019. The bill includes numerous major tax measures including but not limited to tax on digital services, tax on hotel accommodations and property tax. The details…

Emir Aksoy LL.M, LL.M. IP According to Article 365 of the TCC, the Board is responsible for the management and representation of the company. Board Members are obliged to act in good faith while managing the company. There are two types of liability regimes for Board Members regulated under Turkish Commercial Code (hereinafter will be…

Ali Yurtsever OVERVIEW In the previous parts of the corporate law and share transfer series, we reviewed the general rules and procedures relating to share transfers in joint stock companies (JSC) and the role of company share ledgers in such transfers. The third part of the series will focus more on the possible restrictions that…

As part of our share transfer and corporate law series, we already analyzed the rules and procedures of share transfers in Joint Stock Companies (Part-I) and the role of share ledgers in such transactions (Part-II). Due to the complex nature of these transactions, we also created an infographic in order to make the information more…

Ali Yurtsever I. OVERVIEW In Part-I of the corporate law and share transfer series, we reviewed the general rules and procedures relating to share transfers in joint stock companies (JSC) in Turkey. Although the general procedures were reviewed in detail for all types of share transfers, the limitations on share transfers and restricting provisions set…

OWNERSHIP AND TRANSFER OF JOINT STOCK COMPANY SHARES Ali Yurtsever   OVERVIEW Joint Stock Companies, noted as “Anonim Şirket” in Turkish (JSC), are a type of capital company provided for by the Turkish Commercial Code (TCC), similar to ‘Corporations’ in the U.S. and ‘Société Anonyme’ in Europe. These JSCs have certain differences with other types…

Emir Aksoy LL.M, LL.M. IP Scope of Protection Copyright protection in Turkey is regulated under the Intellectual and Artistic Works Law No. 5846 (hereinafter will be referred as “the Law”). Copyright arises automatically on creation of work, whereas “work” is defined as any intellectual or artistic product bearing the characteristic of its author, which are…

Ali Yurtsever      I. OVERVIEW There are relatively few capital restrictions imposed upon businesses in Turkey, and although the formation procedures can be quite complex, foreigners are allowed to freely invest in businesses and are even allowed to have full/sole ownership of a capital company. Since it is fairly easy for foreigners to invest…

Emir Aksoy LL.M, LL.M. IP A draft to the Regulation on the presentation of online radio, television and on-demand broadcasts (“Regulation“) was published on the website of Turkish Radio and Television Supreme Council (“RTUK“) on 27th of September 2018 and the final Regulation has been published on the Official Gazette of 1st of August 2019…

Ali Yurtsever    I. OVERVIEW There are two separate systems provided in the Turkish Labor Law (the Law) for the termination of employment contracts. The first system is noted as the ‘freedom of termination’ (Art. 17), which essentially means that the employer is free to terminate employment contracts as it deems fit, provided that the…

Emir Aksoy LL.M, LL.M. IP Copyright protection in Turkey is regulated under the Intellectual and Artistic Works Law No 5846. Turkey has unfortunately become one of the hubs for digital copyright infringement especially for movies and TV shows. Due to the high income generated through ads, the business models of many new web sites in…

Emir Aksoy LL.M, LL.M. IP Ortaklığın giderilmesi davası halk arasında izale-i şuyu olarak da bilinir. Ortaklığın giderilmesi davası ile paylı veya elbirliği mülkiyetine tabi taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde hak sahibi olan paydaşlar arasındaki ortaklık sonlandırılarak, kişisel mülkiyete geçiş sağlanır. Herhangi bir paydaş tarafından tüm paydaşlara karşı açılır ve paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunur….

Ali Yurtsever    I. OVERVIEW Debt recovery procedures in Turkey can be quite complex and can take a lot longer on average than most EU countries. The complexities arise from the lack of transparency and visibility within the domestic market along with the complex nature of legal proceedings for debt collection and the associated costs…

Emir Aksoy LL.M, LL.M. IP Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(Bundan sonra „AİHM“ olarak anılacaktır.) Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi’nin bir organıdır. Mahkeme Fransa’nın Strasbourg şehrinde bulunur. Yargılama dili İngilizce veya Fransızca olarak belirlenmiştir. AİHM’de sadece devletlere karşı dava açmak mümkündür, dava açılacak devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde(Bundan sonra AİHS olarak anılacaktır.)…

Emir Aksoy LL.M, LL.M. IP On a broader sense Due Diligence means the assessment of a company by a prospective buyer through an investigation and analysis of a target company. In this Article our aim is to provide an overview on how to draft a due diligence report (hereinafter referred as “DD”) and with a…

Emir Aksoy LL.M, LL.M. IP The European Parliament’s decision to approve the new EU Copyright Directive on 26 March 2019 saw huge protests and demonstrations against this directive. The main focus of these protests was Article 17, the so called “Upload Filter”, which aims to force tech giants like Google, YouTube, Facebook etc. to change…

Ali Yurtsever  I. OVERVIEW Turkey has a rather strict policy regarding foreign employment where the application procedures are tied to numerous criteria. It should be noted that the regulations regarding the work permit applications are quite complex and although the main regulation regarding work permits is the International Labor Law No. 6735 (the Law), most…

Biometric Data Usage for Security and Shift Checks of Employees and in the Medical Sector Ali Yurtsever    I. OVERVIEW Personal data protection was a controversial topic in Turkey for many years, mainly due to the European Union ascension procedures. Although Turkey signed and is therefore a party to the European Union Treaty No. 108…

Emir Aksoy LL.M., LL.M. IP Turkey is a member to the WIPO and is a signatory to the major Intellectual Property related Agreements including Paris Convention, Patent Cooperation Treaty, Berne Convention, Trademark Law Treaty Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and as well as TRIPS Agreement. Until January 10, 2017,…

Emir Aksoy LL.M., LL.M. IP Confidentiality Agreements or also known as Non-Disclosure Agreements (NDAs) are often used between companies in order to protect their confidential information, developed technology, know-how and/or trade secrets that might be given to the receiving party during their interaction. The general industry practice is to keep these NDA’s as short as…

Banning/Blocking Access to Certain Websites Ali Yurtsever    I. OVERVIEW Turkey’s first foray into the Internet was back in 1993, which is when the country was first included within the global network which we now call the internet. The first years saw very limited adoption and usage due to the poor infrastructure of the country…

Citizenship Applications Based on Real-Estate Investments Ali Yurtsever    I. OVERVIEW Until the recent framework changes, Turkey had a very strict policy when it came to granting citizenships to foreigner, and especially did not grant citizenships based on any kind of investment. The reasons for such strict policy vary, although it is widely accepted that…

Av. Ali Yurtsever        I. GENEL DEĞERLENDİRME Günümüzde taşınmaz mülkiyetine ilişkin en çok karşılaşılan sorunlardan biri miras yoluyla kazanılan taşınmazların yeni maliklerce bilinmemesi/tespit edilememesi, tapu kaydına yeni malikin kaydedilmesi veya söz konusu taşınmazların maliklerce tamamen unutulmuş olması ve bu taşınmazların üçüncü kişiler tarafından izinli veya izinsiz olarak uzun yıllar boyunca kullanılması ve değerlendirilmesi…

Genel Değerlendirme  Türkiye Dünya Ticaret Örgütüne üye ülke olarak, yerel Pazar ve endüstrilerini haksız rekabete ve dolayısıyla yerli üreticileri zarara uğratabilecek olan yabancı ihracatçıların “haksız” ticaret uygulamalarına karşı korumaları için gerekli önlemleri alma imkanı tanımaktadır. Dampingli ihracat, söz konusu haksız ticaret uygulamalarından biri olup, dampingli ihracatlara karşı ticaret politikası savunma aracı olarak yerel üreticilere anti-damping…

© 2020 ASY LEGAL Law Office. All rights reserved.
logo-footer