Genel Değerlendirme  Türkiye Dünya Ticaret Örgütüne üye ülke olarak, yerel Pazar ve endüstrilerini haksız rekabete ve dolayısıyla yerli üreticileri zarara uğratabilecek olan yabancı ihracatçıların “haksız” ticaret uygulamalarına karşı korumaları için gerekli önlemleri alma imkanı tanımaktadır. Dampingli ihracat, söz konusu haksız ticaret uygulamalarından biri olup, dampingli ihracatlara karşı ticaret politikası savunma aracı olarak yerel üreticilere anti-damping…

© 2020 ASY LEGAL Law Office. All rights reserved.
logo-footer