Av. Ali Yurtsever  I. Distribütörlük Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Türk hukukunda distribütörlük sözleşmesi (bayilik sözleşmesi olarak da anılmaktadır) kavramı net bir tanımı haiz olmayıp, karmaşık bir yapıya sahiptir. Genel olarak, üretilen malların ve hizmetlerin ilgili tüketicilere ulaştırılmasına hizmet eden sözleşmeler dağıtım sözleşmeleri olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bu tip sözleşmeler, satıcının, yalnızca üreticinin mallarını alıp satmaktan çok sağlayıcının…

Ali Yurtsever 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) yürürlüğe girmesi ile birlikte, Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin takibini yapmakla yetkilendirilmiş olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), yükümlülüklerini ihlal eden kişi ve kurumlara idari para cezaları vermeye başlamıştır. Söz konusu yaptırımlar KVKK madde 18’de belirlenmiştir. Ancak, ilgili maddede idari para cezaları için belirlenen alt ve üst sınırlar…

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kısa bir süre önce yeni bir karar açıklayarak başta yurtdışındaki iştiraklerine kişisel veri aktarımı sebebiyle olmak üzere kişisel verilerin korunması ve e-ticaret mevzuatı ihlalleri ve yurtdışına yasadışı kişisel veri aktarımı nedeniyle Amazon Türkiye’ye 1.100.000 TL ceza verdi. Bu kararla, bundan böyle Türkiye’de veri aktarımının ciddi sonuçlar doğurabileceği anlaşılmaktadır ve bu sonuçları…

Ali Yurtsever 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) yürürlüğe girmesiyle birlikte, günümüzde pek çok şirketin kullanmakta olduğu promosyon, tanıtım ve reklam amaçlı ticari elektronik iletilerin kullanıcı ve müşterilere iletilmesi, belirli şart ve koşullara bağlanmıştır. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) yapılan son değişiklikleri takiben ise, kullanıcı ve müşterilerine ticari elektronik…

Page 1 of 121 2 3 12
© 2020 ASY LEGAL Law Office. All rights reserved.
logo-footer