Av. Ali Yurtsever Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte, veri sorumluları ve veri işleyenlerin uyması gereken yeni kural ve yükümlülükler ortaya çıkmıştır. KVKK kapsamında yükümlülüklere uymayan kişi ve kurumlara ise çok ciddi para cezaları ve hapis cezaları öngörülmüştür. Ne yazık ki, Türkiye’deki birçok şahıs ve…

Av. Ali Yurtsever  I. Distribütörlük Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Türk hukukunda distribütörlük sözleşmesi (bayilik sözleşmesi olarak da anılmaktadır) kavramı net bir tanımı haiz olmayıp, karmaşık bir yapıya sahiptir. Genel olarak, üretilen malların ve hizmetlerin ilgili tüketicilere ulaştırılmasına hizmet eden sözleşmeler dağıtım sözleşmeleri olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bu tip sözleşmeler, satıcının, yalnızca üreticinin mallarını alıp satmaktan çok sağlayıcının…

Ali Yurtsever 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) yürürlüğe girmesi ile birlikte, Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin takibini yapmakla yetkilendirilmiş olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), yükümlülüklerini ihlal eden kişi ve kurumlara idari para cezaları vermeye başlamıştır. Söz konusu yaptırımlar KVKK madde 18’de belirlenmiştir. Ancak, ilgili maddede idari para cezaları için belirlenen alt ve üst sınırlar…

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kısa bir süre önce yeni bir karar açıklayarak başta yurtdışındaki iştiraklerine kişisel veri aktarımı sebebiyle olmak üzere kişisel verilerin korunması ve e-ticaret mevzuatı ihlalleri ve yurtdışına yasadışı kişisel veri aktarımı nedeniyle Amazon Türkiye’ye 1.100.000 TL ceza verdi. Bu kararla, bundan böyle Türkiye’de veri aktarımının ciddi sonuçlar doğurabileceği anlaşılmaktadır ve bu sonuçları…

Page 1 of 121 2 3 12
© 2020 ASY LEGAL Law Office. All rights reserved.
logo-footer