Türkiye’de Alacak Tahsil İşlemleri

Tacirler arası iş ve işlemlerde, tarafların aralarındaki borç ve alacaklarını tahsil etmeleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Tacirler arası karşılıklı güvenin mevcut olduğu ilişkilerde, taraflar tahsilata ilişkin meseleleri kendi aralarında çözüme kavuşturabilir. Ancak, bu her ticari ilişki için geçerli değildir. Zira borçlunun ekonomik olarak sıkıntıya düşmesi veya kötü niyetli hareket etmesi halinde alacakların tahsil edilmesi mümkün olmayabilir veya gecikebilir. Bu durumda alacakların tahsili için yasal işlem başlatılması gerekebilir.

Her ne kadar tahsil edilemeyen çoğu alacak için yasal yollara başvurarak icra takibi başlatılması mümkün olsa da, bunun masraflı bir yöntem olduğu da unutulmamalıdır. Dolayısıyla, her bir uyuşmazlık kendi içinde ayrı değerlendirilmeli, borçlu kişi/şirkete ilişkin yerinde araştırma yapılmalıdır. Yapılan ön araşıtrma neticesinde söz konusu uyuşmazlığıın uzlaşma yolu ile çözülebileceğine ilişkin ibareler bulunuyorsa, yasal yollara başvurmadan önce alternatif çözüm yollarının denenmesinde fayda olabilir.